Celsius to Fahrenheit

Jag har precis lärt mig hur jag ska räkna ut C° till F. Vilken lycka! Har aldrig tidigare brytt mig om att räkna ut detta tidigare, men för att slippa "konvertera" våra grader till fahrenheit så har jag tagit mig tiden att lära mig det. Trodde verkligen inte att det skulle vara så lätt att "räkna ut". Jag tycker dock att det fortfarande är förvirrande att se en termometer med F och C°.. som denna nedan.. 

 
I've just learned how to calculate C° to F. What happiness! Have never bothered to figure this out before, but to avoid having to "convert" to our degrees fahrenheit so I have taken the time to learn it. Did not really think it would be so easy to "figure out". However, I think it's still confusing to see a thermometer with F and C.. like this above.
generally | |
Upp