My blogs

Tidigare i mitt liv, när jag gick andra året i gymnasiet så skapade jag en blogg, detta var år 2006. Den bloggen hade jag i ungefär 2år, sen slutade jag skriva där. På två år så skrev jag 1762 inlägg. Denna bloggen som ni läser, har jag haft i 3år och har skrivit 1958 inlägg. Alltså på åren från 2006 (med avbrott) - tills idag, så har jag alltså gjort 3720 inlägg om mitt liv. Det som jag tycker är starkt av mig är att jag fortfarande håller detta vid liv, detta är som min lilla dagbok. Kan inte sluta uppdatera, det som jag tycker är toppen är att mina inlägg i min gamla blogg ligger kvar. För jag har ju inte raderat den, det är ett minne för mig. Det är bra och dåliga minnen, men även bilder som jag lätt glömmer bort.

Earlier in my life, when I went the second year in high school, I created a blog, this was in 2006. That blog I had for about 2 years, then I stopped writing there. In two years, I wrote 1,762 posts. This blog as you read, I've had in 3 years and has written 1958 posts. Then, on the years from 2006 (with interruptions) - until today, I have therefore made the 3720 post about my life. What I think is strong of me is that I still keep this alive, this is like my little diary. Can not stop updating, that I think is great is that my posts at my old blog will remain I have not deleted it, it's a memory for me. There are good and bad memories, but also photos that I easily forget.
generally | |
Upp